גולשים לפי מדינה:
17,646

1,687

506

362

313

169

מדינות אחרות
3,423