Külastajad riikide kaupa:
163,945

2,038

1,852

1,852

1,111

Teised riigid
14,449