גולשים לפי מדינה:
11,814

601

451

286

180

135

מדינות אחרות
1,548