גולשים לפי מדינה:
57,623

2,111

1,478

774

563

493

מדינות אחרות
7,247