גולשים לפי מדינה:
7,841

3,907

2,541

2,404

1,803

1,011

874

656

574

519

519

מדינות אחרות
4,699