Trafik per land:
30,817

22,754

1,313

1,000

Andra länder
6,564