גולשים לפי מדינה:
3,490

2,766

1,709

1,695

1,275

275

מדינות אחרות
3,302