גולשים לפי מדינה:
316,772

7,087

5,315

2,126

מדינות אחרות
23,032