גולשים לפי מדינה:
453,660

13,475

3,993

2,994

2,495

0

0

0

0

0

0

0

מדינות אחרות
21,959