Külastajad riikide kaupa:
199,030

8,050

7,495

6,385

6,107

5,552

5,274

3,886

3,609

3,331

2,498

1,666

1,388

Teised riigid
23,040