גולשים לפי מדינה:
14,640

7,747

4,212

1,384

236

מדינות אחרות
1,237