גולשים לפי מדינה:
16,230

3,302

2,881

1,159

808

527

527

386

351

מדינות אחרות
8,993