גולשים לפי מדינה:
1,796

1,740

1,685

1,629

518

111

93

מדינות אחרות
10,960