גולשים לפי מדינה:
190,250

24,141

12,358

11,783

8,622

7,759

7,185

5,173

3,449

2,012

1,437

מדינות אחרות
12,932