גולשים לפי מדינה:
8,909

444

264

156

156

מדינות אחרות
2,062