גולשים לפי מדינה:
121,332

889

762

מדינות אחרות
4,066