גולשים לפי מדינה:
9,097

3,491

מדינות אחרות
4,626