גולשים לפי מדינה:
2,246

762

528

321

154

134

134

80

74

מדינות אחרות
2,253