גולשים לפי מדינה:
16,463,721

376,744

282,558

244,884

244,884

226,047

131,860

131,860

מדינות אחרות
734,651