גולשים לפי מדינה:
138,127

2,243

914

386

243

143

114

114

מדינות אחרות
700