גולשים לפי מדינה:
1,890,000

1,890,000

1,620,000

1,620,000

1,620,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

מדינות אחרות
38,070,000

<
1
2
3