גולשים לפי מדינה:
27,576

26,476

10,719

9,803

8,062

3,756

2,107

733

מדינות אחרות
2,290