גולשים לפי מדינה:
76,069

4,557

4,323

3,856

2,337

1,870

1,285

1,168

1,052

935

818

מדינות אחרות
18,345