גולשים לפי מדינה:
27,899

17,457

7,015

2,447

1,958

1,958

1,795

979

816

489

מדינות אחרות
18,762