Ruch internetowy w danym kraju:
35,191

9,973

6,839

3,063

2,208

1,710

1,496

1,425

1,140

641

427

Inne kraje
7,266