גולשים לפי מדינה:
4,408

4,292

1,210

795

547

530

348

232

215

99

83

מדינות אחרות
3,811