גולשים לפי מדינה:
65,902

5,222

2,341

2,161

1,981

900

מדינות אחרות
11,614