גולשים לפי מדינה:
5,242

4,297

1,609

1,476

1,327

מדינות אחרות
2,621