גולשים לפי מדינה:
29,539

2,689

1,445

1,244

מדינות אחרות
5,218