גולשים לפי מדינה:
21,395

8,156

2,640

2,285

1,340

מדינות אחרות
3,625