גולשים לפי מדינה:
12,712

1,587

1,415

1,243

994

268

172

מדינות אחרות
746