* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר us news 1-15:
1.
washingtonpost.com 
512,172

2.
usatoday.com 
476,190

3.
wsj.com 
468,073

4.
nydailynews.com 
253,006

5.
channelnewsasia.com 
170,922

6.
catholic.org 
48,561

7.
marinij.com 
24,843

8.
news-herald.com 
24,574

9.
dailyfreeman.com 
21,961

10.
santacruzsentinel.com 
15,778

11.
macombdaily.com 
14,409

12.
dailylocal.com 
13,799

13.
theglobaldispatch.com 
13,759

14.
hislife.style 
13,214

15.
delcotimes.com 
12,373

1
2
3
4
>