* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר universities 1-15:
1.
academia.edu 
507,519

2.
aglasem.com 
353,172

3.
shiksha.com 
269,865

4.
sciencedaily.com 
259,491

5.
umass.edu 
238,200

6.
usf.edu 
193,873

7.
virginia.gov 
174,100

8.
temple.edu 
165,967

9.
ui.ac.id 
158,482

10.
gwtoday.gwu.edu 
149,254

11.
gla.ac.uk 
145,553

12.
warwick.ac.uk 
142,581

13.
yorku.ca 
140,906

14.
tcd.ie 
119,013

15.
qmul.ac.uk 
98,678

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>