* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר tumblog 1-4:
1.
tumblr.com 
17,608,696

2.
umblr.com 
393,873

3.
publr.com 
2,121

4.
tumblr.co 
182