* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר tumblelog 1-6:
1.
tumblr.com 
18,000,000

2.
umblr.com 
393,873

3.
themaxdavis.com 
2,037

4.
tumblrplug.com 
1,481

5.
tumblr.co 
182

6.
untitledthemes.com 
165