* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר tech trends 1-8:
1.
hardwarezone.com.sg 
162,308

2.
hardwarezone.com.my 
19,283

3.
atsondemand.com 
15,893

4.
hardwarezone.com.ph 
1,243

5.
mizwhiz.com 
381

6.
minterdial.com 
245

7.
cnwintech.com 
217

8.
techcribng.com 
8