* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר tech news 1-15:
1.
ndtv.com 
489,130

2.
heavy.com 
486,925

3.
sakshi.com 
423,973

4.
Wired.com 
365,523

5.
greatandhra.com 
357,537

6.
india.com 
338,487

7.
techspot.com 
298,013

8.
ntvbd.com 
200,297

9.
hardwarezone.com.sg 
162,308

10.
recode.net 
155,904

11.
digit.in 
139,957

12.
gizbot.com 
128,837

13.
ghacks.net 
96,630

14.
techgig.com 
82,873

15.
geek.com 
80,762

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>