* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר strap 1-15:
1.
spankingtube.com 
61,962

2.
telemart.pk 
47,926

3.
alt.com 
40,977

4.
peakdesign.com 
30,449

5.
extremerestraints.com 
27,197

6.
tushlickers.sensualwriter.com 
22,859

7.
strapcode.com 
22,290

8.
crownandbuckle.com 
21,711

9.
cobrand.alt.com 
17,097

10.
adultworldkart.com 
2,571

11.
tdarkangel.com 
1,152

12.
lovedreamer.com 
679

13.
angela.com 
560

14.
caseparts.com 
372

15.
jorggray.com 
328

1
2
3
>