* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר researcher 1-15:
1.
researchgate.net 
509,594

2.
sciencedaily.com 
259,491

3.
mendeley.com 
236,393

4.
researchmap.jp 
53,328

5.
prolific.ac 
31,693

6.
aje.com 
17,479

7.
alexanderhiggins.com 
2,114

8.
canalys.com 
1,995

9.
sciencenewsline.com 
1,053

10.
indepthresearch.org 
1,000

11.
bollyn.com 
513

12.
lasttrumpet.org 
291

13.
proquestk12.com 
247

14.
jobsvacancies.us 
222

15.
inforgrowth.com 
214

1
2
>