* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר real estate in nepal 1-2:
1.
housingnepal.com 
668

2.
biskoon.com 
664