* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר plants 1-15:
1.
sciencedaily.com 
259,491

2.
bibliocad.com 
73,613

3.
nextag.com 
54,011

4.
nurserylive.com 
52,006

5.
rhs.org.uk 
44,376

6.
ftd.com 
43,086

7.
2baksa.net 
39,395

8.
davesgarden.com 
34,085

9.
suttons.co.uk 
24,883

10.
garden.org 
23,296

11.
gardenweb.com 
22,153

12.
thedailysheeple.com 
21,750

13.
gardenguides.com 
19,102

14.
burpee.com 
16,464

15.
parkseed.com 
16,408

1
2
3
4
5
6
7
8
>