* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר online shopping 1-15:
1.
walmart.com 
520,566

2.
wish.com 
478,582

3.
banggood.com 
464,050

4.
myntra.com 
451,631

5.
overstock.com 
343,949

6.
ccavenue.com 
263,844

7.
firstcry.com 
198,020

8.
pronto.com 
195,652

9.
argos.co.uk 
175,439

10.
rediffmail.com 
111,501

11.
ocado.com 
90,822

12.
konga.com 
86,359

13.
shop.com 
79,607

14.
argos.ie 
64,665

15.
nextag.com 
54,011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>