* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר nucleus 1-4:
1.
sciencedaily.com 
259,491

2.
nucleus.vision 
20,257

3.
sciencenewsline.com 
1,053

4.
cardvilla.net 
525