* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר medicine 1-15:
1.
academia.edu 
498,002

2.
dictionary.com 
446,035

3.
nature.com 
436,775

4.
stanford.edu 
406,933

5.
medicalnewstoday.com 
396,962

6.
sciencedaily.com 
259,491

7.
vt.edu 
247,593

8.
drugs.com 
240,427

9.
ucf.edu 
225,470

10.
tufts.edu 
194,012

11.
medicaldaily.com 
186,706

12.
vanderbilt.edu 
185,695

13.
buffalo.edu 
172,506

14.
gla.ac.uk 
145,553

15.
qmul.ac.uk 
98,678

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>