* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר heart disease 1-15:
1.
medscape.com 
290,063

2.
sciencedaily.com 
259,491

3.
health.com 
153,395

4.
prevention.com 
61,380

5.
escardio.org 
25,008

6.
aromatools.com 
13,397

7.
damdaar.com 
7,006

8.
stress.org 
6,086

9.
gbhealthwatch.com 
2,569

10.
thepaleodiet.com 
1,580

11.
easterndrugs.com 
1,328

12.
abundanthealth4u.com 
1,218

13.
sciencenewsline.com 
1,053

14.
healthinformative.com 
605

15.
healthynewage.com 
580

1
2
>