* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר diseases 1-15:
1.
cdc.gov 
351,029

2.
sciencedaily.com 
264,274

3.
medicalxpress.com 
54,748

4.
thehealthsite.com 
37,434

5.
nurseslabs.com 
34,352

6.
omim.org 
30,244

7.
merck.com 
27,298

8.
lung.org 
26,200

9.
escardio.org 
25,008

10.
rightdiagnosis.com 
22,705

11.
thyroidnation.com 
16,488

12.
idsociety.org 
14,226

13.
fredhutch.org 
13,255

14.
healwithfood.org 
12,129

15.
mbl.edu 
11,953

1
2
3
4
5
>