* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר data entry 1-15:
1.
mturk.com 
270,045

2.
microworkers.com 
85,983

3.
allworkjob.com 
22,107

4.
homebasework.net 
18,071

5.
bestdataentryjob.com 
16,967

6.
hooverwebdesign.com 
15,881

7.
ratracerebellion.com 
14,826

8.
eraworkers.com 
11,183

9.
realdatajobs.com 
9,189

10.
workfromhomedata.com 
8,759

11.
doparttime.com 
3,718

12.
paymentbd.com 
3,585

13.
indianonlinejob.com 
2,914

14.
easyworksonline.com 
2,893

15.
gpmore.com 
2,888

1
2
3
4
5
>