* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר cancer 1-15:
1.
webmd.com 
474,100

2.
nature.com 
436,775

3.
medscape.com 
290,063

4.
sciencedaily.com 
264,274

5.
clevelandclinic.org 
168,172

6.
horoscope.com 
147,783

7.
astro.com 
142,769

8.
health.com 
137,825

9.
cancer.org 
128,541

10.
epainassist.com 
119,487

11.
cafeastrology.com 
106,523

12.
medindia.net 
76,552

13.
prevention.com 
61,380

14.
kumc.edu 
37,805

15.
healthboards.com 
31,066

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>