* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר business data 1-8:
1.
datasciencecentral.com 
151,317

2.
data.com 
33,137

3.
infogroup.com 
2,212

4.
indepthresearch.org 
1,000

5.
sportbusiness.com 
899

6.
jigsaw.com 
491

7.
amitinfoservice.com 
227

8.
fdc-k.org 
26