* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר botany 1-8:
1.
sciencedaily.com 
264,274

2.
rbge.org.uk 
3,650

3.
foxygirls.co.nz 
2,065

4.
gardenbetty.com 
1,950

5.
sciencenewsline.com 
1,053

6.
olnz.co.nz 
743

7.
helloclass.com 
494

8.
selfonlinestudy.com 
466